تقدیر عوضی

مسیحیان یک اصطلاح دارند به این عنوان: «خواست خدا». همان تقدیر است که شکل با کلاس شده اش شده خواست خدا. وقتی اتفاق های خوب می افتد هیچ کس نمی گوید تقدیر است، ولی امان از روزی که اتفاق بدی رخ بدهد. 

این داستان را سه سال و سه ماه پیش نوشتمش. حمید سهرابی همان اول گفته بود که خیلی کرسی شعر تویش گفته ام. من هم امروز این داستان را بازنویسی کردم و تا حدی کس شعرهایش را حذف کردم و یک سری کس شعر جدید به آن اضافه کردم. نمی دانم چطور می شود که بعد از سه سال دوباره به سراغ داستانی رفت و دوباره بازنویسی اش کرد؟ فقط این را می دانم که این داستان شروع یک دوستی فوق العاده بود. شاید امروز که تا ظهر توی تخت خوابم وول می زدم یاد آن دوست افتاده ام. یادم هم می آید که این داستان جایی هم مقام آورد، ولی نمی دانم چرا داوران به این داستان رای دادند؟ از آن موقع به هیچ جشنواره ای خوش بین نبوده ام.  

شراب کادوی تولد را از توی کمد در آوردم و 2 پیکی به سلامتیِ... نمی دانم، به سلامتی خودم زدم. حس خوش آیندیست. دوباره آهنگ آمده پس نوشتن هم باید بیاید. پست را شر می کنم و می روم به نوشتن...

تقدیر عوضی

«داری چیکار میکنی؟»

«هیچی عزیزم، میخواستم یه چیزی بنویسم.»

«آها، مهسا دستشویی داره.»

نغمه آرام دفترش را بست و بلند شد. موهایش هنوز خیس بود. بند حولهاش را محکم کرد و مثل یک اسب رام به دنبال کرهاش به راه افتاد.

همه زندگیم شده شستن کون بچه. مواظب باشم که هیچ وقت غذام نسوزه. سعی کنم توی غذام پیاز نریزم. چون آقا دوست نداره که پیاز بیاد زیر دندوناش. دیگه خسته شدم از اینکه باید هر روزش یه سازو بزنه. اینکه هر وقت اون میخواد باهاش بخوابم. همیشه باید سر یه چیزی گیر بده، شاید باید اون اس ام اس رو پاک میکردم. نمیدونم چرا اشتباه به اون بزرگی رو تکرار کردم.

«اینا چیه نوشتی اینجا؟»

«چی چیه؟»

«همینایی که توی این دفتر نوشتی.»

«هیچی، یه سری چرت و پرت.»

محمد دفترچه را بست و انداختش روی میز کنار تخت. معمولا اغلب اوقات خانه نبود. اولین نفری بود که در مغازه را باز میکرد و آخرین نفری بود که به سمت خانه میآمد.  همیشه فکر و ذکرش رفاه زن و دخترش بود. اهل معامله و خرید فروش بود. چه خانه، چه زمین و چه ماشین.

«انگار حالت خوب نیست.»

«چرا خوبم. یکم بیحالم.»

«خوب مراقب خودت باش.»

«کجا؟»

«باید برم دم مغازه. یکم این ماه بدهکارم. باید جمع و جور کنم حسابارو .»

«میتونی یه چیزی بگیری واسه ناهار؟ حالم زیاد خوب نیست.»

«باشه حتما میگیرم. تو بگیر استراحت کن.»

می خوام تا چند وقت دیگه زنده بمونم؟ گُه، بهم شک کرده. آخه من که روزا همش خونه ام، چطور می خوام دوست پسر داشته باشم؟ عادی شدن واسه کسی خیلی سخته. اینجوری یه سری چیزا روی دل آدم می مونه که نمیشه به عادی شده ها گفتش.

محمد رفت. ساعت از ۱۰ گذشته بود. جمعهای بارانی. آسمان سیاه شده بود. نغمه سمت تلفن رفت. شمارهای را گرفت. صدای خواب آلودی از پشت تلفن جوابش را داد.

«دیگه نمیتونم تحمل کنم. میترسم. دیگه خسته شدم. نمیتونم نگهش دارم.»

نرگس از پشت تلفن گفت: «چی شده عزیزم؟»

واقعا نمیشه فرهاد. تمام روز و شبم شده استرس. از در و دیوار استرس می باره. من نمی تونم حس تو رو به این خونه پناهنده کنم. قابل قبول نیست. رد میشه عزیزم. یا اینکه تو باید حس من رو به خونه ی خودت پناهنده کنی، ولی فرهاد، نمیشه عزیز دلم. هیچ وقت روم دست بلند نکرده. پشیمونم ولی پشیمون تر می شم وقتی که بخوام ولش کنم به امون خدا. یه معلم داشتیم توی دبیرستان. یه حال عجیبی بود، یه روز برگشت بهمون گفت، می دونم که هیچ کدومتون نمی تونید مادر و پدرتون رو درک کنید، و اونها هم نمی تونن شما رو درک کنن. به جای اینکه انتظار داشته باشین اونا شما رو درک کنن، شما شروع کنید. شما شروع کنید، مگه ادعاتون نمیشه اونا سنتی ان؟ پس شما درکشون کنین. حالا اینم جریان منه، اون نمی تونه ولی من باید بتونم دیگه. اون حتی بلد نیست با کامپیوتر کار کنه. اولش همه چی خوب بود، ما دو نفر مثل دو تا الماس بودیم که توی آسمون برق می زدیم، ولی برق چشمامون هم دیگه رو کور کرد. بعدش تو برق زدی. هنوزم می زنی عزیز من، ولی نمیشه. من باید برم قربون اون دستای مهربونت بشم.  

«دیگه سخته بخوام بیشتر از این نگهش دارم. با دکتر صحبت کردی؟ وقت گرفتی؟»

«عزیزم. غروب دوباره باهاش تماس میگیرم. فکر کنم واسه ۱۲ روز دیگه بیوفته.»

«تورو خدا جلوتر بنداز. داره حالم از زندگی به هم میخوره.»

■■■

بعد از ناهار محمد روی تخت کنار نغمه دراز کشیده بود. دوست داشت نغمه را سوی خودش بکشد. ولی نغمه خودش را کنار کشید و رویش را آن طرف کرد. تلفن به صدا در آمد. نغمه صدای نرگس را شناخت. «پاشو امشب راه بیفت بیا اینجا. قراره چهارشنبه دکتر عملت کنه.»

درست مقابل من روی صندلی ننویی نشسته بود و سیگار می کشید. موهایی که از شالش بیرون زده بود خیس شده بود چند تا قطره هم ریخته بوی روی گردنش. گردنش که همیشه بوی وسوسه کننده ای ازش توی اتاق پخش می شد. احساسی از قبل داشتم که انگار امروز دنیا تموم میشه. یاد اون کف بین افتادم که چهارراه ولی عصر خفتم کرده بود، انگار اون می دونست من با نغمه ام و می دونست یه روزی مثل امروز میاد و برای همیشه میره. نغمه آروم چای می خورد و با هر جرعه ای که می رفت بالا، من توی خیالم یکی یکی لباس هاشو در می آوردم. آروم دکمه های مانتوش رو باز می کردم و گردنش رو می بوسیدم. امروز اونقدر نگاهش عجیب و غریب بود که جرات نداشتم از جام بلند شم و بغلش کنم. اون حرف می زد. داشت یه سری دلیل می آورد که هر رابطه ی عاشقانه ای که تموم میشه دلیلی بر این نیست که نشه دوست موند. ولی من الان داشتم تاپش رو در می آوردم. هر وقت سوتینش رو باز می کردم انگار داشتم وارد بعد جدیدی از خوشی ازلی می شدم. اصلاً باورم نمیشه که این بدن یه بچه ی چهار ساله داشته باشه. برای خودم یه سیگار پیچیدم که از این حال و هوا بیام بیرون. به لحظه ای فکر می کردم که نغمه زیر محمد از خوشی کامل شده بود و نطفه ی مهسا بسته شده بود. احساس خاصی نداشتم و همین باعث احساس گناهم می شد. دفعه ی پیش که با دوست دخترم بهم زده بودم تا یک سال به این موضوع فکر می کردم که یکی دیگه داره سوتینش رو باز می کنه داغونم می کرد. ولی سر نغمه اینطور نبودم. پایان خوش داستان من و نغمه اینطور بود.

همینطور که داشتم برای خودم یه سیگار دیگه میپیچیدم، رعد و برق میزد. بارون تند میبارید. با صدای نغمه قاطی شده بود. سردم شده بود. دیدم بخاری دوباره خاموش شده. نغمه به هیچ عنوان مقصر نبود و دیگه دوست نداشتم توی بد شرایطی باشه. شرایط الان اون تقصیر عشق خود من بود که واسه خودش به هرز میرفت. تقصیر من بود که میخواستم بهترین خوبیهای دنیا واسه من  باشه. شاید تقدیر این بوده، ولی همیشه چیزهای خیلی بد، واسه ما میشه تقدیر.  میخواستم تقدیرش رو عوض کنم. به همین راحتی، به همین سختی. دوست داشتم تقدیرش رو عوض کنم، تقدیری که خودش دوسش نداشت. میخواستم توی کار خدا دخالت کنم. بعدشم نغمه بیاد منو پرستش کنه.

نغمه همانطور که به دست های فرهاد که داشتند بخاری را روشن می کردند خیره شده بود چایش را میخورد. حتی وقتی که چایش را نمیخورد لیوان را همانطور بالا نگه میداشت. مدتی همانطور در سکوت بیپایان بینشان، فرهاد به نغمه نگاه میکرد و آرام به سیگارش پک میزد. نغمه لیوانش را روی میز گذاشت و گفت: «خوب من دیگه باید برم. روزهای خوبی داشته باشی. میدونم دلم واست تنگ میشه. روزهای خوبی باهات داشتم. خداحافظ.»

فرهاد در سکوت به نغمه نگاه کرد. نغمه در حالی که با پشت دستش اشکهایش را پاک میکرد از پلهها پائین رفت. فرهاد از پشت پنجرهای که قطره های باران شیطنت بار رویش سر می خوردند نغمه را میدید که به سمت ماشینش میرود.

شرایط جفتمون بد بود. خیلی. هم اون توی بد شرایطی بود و هم من. ولی دیگه هیچ کار دیگه ای دستم بر نمی اومد. الان می رم به سمت آینده. آینده ای که باید مثل یه خانم خونه دار با سلیقه به زندگیم برسم. تنها یه سفر دیگه مونده و خلاص شدن از شاهکار رابطه ی منو فرهاد.

فرهاد مدتی به خیابان نگاه کرد. اینقدر در خاطراتش غرق شده بود که هیچ وقت محمد را ندید که از آن طرف خیابان به پنجره اتاقش نگاه میکند.

نغمه هم بعدها نفهمید، که چرا وقتی پیش خواهرش بود، محمد درخواست طلاق کرده بود. و هیچ وقت هم نفهمید که فرهاد از آن شهر به کجا رفت!


 

/ 6 نظر / 2 بازدید
رومینا عابدی

وقتی آخر داستان رو خوندم یادم اومد که خونده بودمش:) مرسی سامی از اینکه هستی احساس می کنم هیچ کس دیگه نیست ... خوندمت با شوق و حرفم اینه که اخرش رو خیلی دوست داشتم منتها اوایل داستان برای اینکه یه سری مجهولات رو معلومات کنی یه سری دیالوگ ها و خود نجواهای غیر قابل پذیرش (توی اون شرایط) اوردی (لا اقل برای من طبق شرایطی که ساختی زیاد خوش نیومد) مواظب خودت باش امید که همواره به روز باشی:)

سحراسدی

زیبا بود.به پیوستهام پیوستی دوست من به ما هم سری بزن...